Priser

Vi har lyckats hålla hög kvalitet och marknadens lägsta priser genom våra kundorienterade lösningar och effektiva arbetssätt. På så sätt kan ni få den hjälpen ni önskar utan krångel och dyra tillvägagångssätt. Det är enkelt att vara kund hos oss och du kan även vara säker på att vi inte tar ut några som helst dolda eller onödiga avgifter.

Barnpassning

Priset för barnpassningen följer en pristrappa som går nedåt, beroende på antalet timmar per månad som man önskar få hjälp.

Oavsett om barnpassningen sker under vardagar, kvällar eller helger så är det samma låga pris som gäller. Det blir med andra ord aldrig dyrare under exempelvis kvällar, nätter och helger för våra kunder.

Antalet utnyttjade timmar per månad samt priset per timme:

1-49 timmar: 169 kr
50-99 timmar: 159 kr
100-149 timmar: 149 kr
150 timmar & uppåt: 139 kr

Vår barnpassningstjänst är helt bindningsfri och ni betalar således endast för den tid ni utnyttjar. Betalningen sker i efterskott (månaden efter man har haft hjälp) och man kan betala via autogiro, e-faktura eller vanlig pappersfaktura.

Vid varje tillfälle kan upp till tre barn samtidigt ta del av barnpedagogens tid.
Varje tillfälle uppgår till minimum 2,5 timmar av hänsyn till barnpedagogen.

Ovanstående priser är efter rut-avdrag.

 

Läxhjälp & studiehjälp

Vi erbjuder läx- och studiehjälp i antingen regelbunden form eller punktvis hjälp vid behov (klippkort), där varje hjälptillfälle varar från 90 minuter och uppåt. Upp till tre elever kan få hjälp av studiepedagogen samtidigt, vare sig det är syskon, klasskamrater eller grannar. Ett tips är att gå ihop med en eller två andra elever/familjer för att på så sätt dela på kostnaden.

Regelbunden hjälp

Läx- och studiehjälp då man har minst ett hjälptillfälle i veckan, förutom vid skollov.

Timpris vid regelbunden läx- och studiehjälp: 425 kr/tim
- Prisexempel per månad vid fyra hjälpstillfällen à 90 min: 2.550 kr/månad
- Prisexempel per månad vid fyra hjälpstillfällen à 120 min: 3.400 kr/månad

Betalningen sker i efterskott (månaden efter man har haft hjälp) och man kan betala via autogiro, e-faktura eller vanlig pappersfaktura.

Bindningstiden är sex veckor för regelbunden hjälp för att säkerställa att eleven får kontinuitet i det erhållna stödet. 

För adresser utanför Stockholms, Göteborgs och Malmös postnummerområde tillkommer ett påslag om 80 kr per tillfälle.

 

Hjälp vid behov (klippkort)

Läx- och studiehjälpstillfällen vid behov, där klippkort erbjuds om antingen fem eller tio tillfällen.
Klippkorten gäller i ett år, räknat från första hjälptillfället.

    5 tillfällen
(90 min/tillfälle)
     3.525 kr

   10 tillfällen
(90 min/tillfälle)

     6.975 kr

     5 tillfällen
(120 min/tillfälle)

      4.600 kr

   10 tillfällen
(120 min/tillfälle)

      9.100 kr

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster (Rut-avdrag)

Priserna för barnpassning är efter rut-avdrag, det vill säga det pris som ni som kund betalar om ni är berättigade till skatteavdraget. För att kunna utnyttja skatteavdraget måste man ha betalt mer i skatt under beskattningsåret än vad man drar av.

Vi sköter hela biten med avdraget och det är således ingenting som ni behöver tänka på. Man kan maximalt få 25 000 kronor per år och person, det vill säga 50 000 kr per hushåll (om man är två vuxna i hushållet). Om man överstiger beloppen får man betala fullt pris för tjänsterna.

Läxhjälp och studiehjälp berättigas sedan 1 augusti 2015 inte längre till rut-avdrag, varför dessa priser är helt utan rut-avdrag.

Barnpassning

I en aktiv och hektisk vardag behöver man ibland avlastning. Vi hjälper er samtidigt som barnen får en rolig och trygg stund tillsammans med våra erfarna barnpedagoger.

Läxhjälp och studiehjälp

Oavsett vad man behöver hjälp med och vilka svårigheter man upplever så bidrar våra studiepedagoger med sitt stöd och kunnande för att utveckla förmågan och potentialen som alla besitter.

Företag och Skolor

För företag, skolor och andra organisationer erbjuder vi skräddarsydda lösningar utifrån verksamhetens behov. Vi har ett av Sveriges största personalpooler med olika kompetensprofiler och kan hjälpa till även med kort varsel.

Kontakta oss

På Akademisk Omtanke vet vi att alla familjer och individer har sina specifika behov & förutsättningar. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Hjärtligt välkommen till ett av Sveriges största barnpassnings- och läxhjälpsföretag!

Om oss »

Varje dag gör våra drygt 400 barnvakter & läxhjälpare sitt allra yttersta för att hjälpa
hundratals nöjda barnfamiljer och skolelever runtom i Sverige.
Ni är varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer
om hur vi kan underlätta även er vardag!